Alle artikelen

Nederland loopt voorop met flexibel werken

Nederland loopt voorop met flexibel werkenimage

Flexibel werken wordt langzamerhand gemeengoed in Europa. Wij Nederlanders lopen echter voorop. Bijna 80 procent van de professionals zegt flexibel te kunnen werken in hun organisatie. De laptop is daarbij het belangrijkste middel.

Dit blijkt uit het internationaal vergelijkend onderzoek ‘IT & Flexibel werken’ van BakkerElkhuizen, specialist op het gebied van werkplekinrichting, onder ruim vijfhonderd IT-professionals uit het Verenigd Koninkrijk (UK), Duitsland, Nederland en België.

Flexibel werken

Ook in Engeland (65 procent), Duitsland (60 procent) en België (57 procent) is in de meerderheid van de organisaties flexibel werken ingevoerd. In België en Duitsland zitten daarnaast nog bijna een van de vijf bedrijven midden in de uitrol ervan of hebben de invoering van flexibel werken binnen drie jaar gepland. In Duitsland en Nederland is dat bij circa een op de acht organisaties het geval.

Laptop

De belangrijkste tool voor flexibel werken is zonder twijfel de laptop. In België noemt 97 procent van de IT-professionals de laptop de belangrijkste tool voor flexibel werken. In Nederland is dat 82 procent en in Duitsland 67 procent. De Engelse IT-professionals kiezen beduidend minder voor de laptop, slechts  48 procent. Een meerderheid van de IT-professionals vindt dat medewerkers onvoldoende worden ondersteund in het flexibele werken met computeraccessoires, die nodig zijn voor comfortabel werken met een laptop.

Security

Flexibel werken levert de IT-professionals wel veel extra werk op. Ze komen nieuwe uitdagingen tegen zoals efficiënt gebruik van nieuwe IT-technologie door medewerkers, -van software tot devices zoals laptop en tablet-, security-vraagstukken en beheersbaarheid van de infrastructuur.

IT'ers als adviseurs

Ook verandert het takenpakket van de IT’er door de invoering van flexibel werken. In Duitsland (45 procent), België (43 procent) en de UK (37 procent) is de primaire rol van IT vooral adviserend geweest. Opvallend is dat in Nederland maar een kwart een adviserende rol had en dat bijna de helft aangeeft helemaal geen rol te hebben bij de invoering van flexibel werken. Voor de meeste IT’ers zijn de taken na de invoering van flexibel werken niet veranderd. Maar als ze wel veranderen, zoals toch een derde van de IT’ers aangeeft, dan komen er vooral taken bij voor IT. Met name de security en het beheer zijn anders geworden voor de IT-professional.

Ergonomie

Minder dan de helft van de IT-afdelingen ziet ergonomie als belangrijk aandachtspunt. In Nederland en België schenkt slechts een kwart er aandacht aan. Duitsland en de UK scoren hierop beter. Ruim de helft van de IT-afdelingen vindt ergonomie belangrijk.

Dit verschil is deels te verklaren omdat de laatste twee landen ook relatief hoog scoren op ‘gezondheid medewerkers’ en ‘medewerkerstevredenheid’ als één van de belangrijkste redenen voor het invoeren van flexibel werken, wat in Nederland en België niet het geval is.

(Bron: BakkerElkhuizen )